10 stycznia w Centrum Kultury "Karolinka" miało miejsce coroczne spotkanie Burmistrza Miasta oraz Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi z liderami radzionkowskich związków i stowarzyszeń.

W spotkaniu tym brali udział przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych z Radzionkowa. Podczas spotkania został przedstawiony program współpracy na rok 2018 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz zostały omówione zasady współpracy finansowej i pozafinansowej. Poruszono także temat współorganizacji wydarzeń z trzecim sektorem w ramach tzw. małych grantów. Aktywność społeczna Zarządów ROD z Radzionkowa jest dobrze odbierana przez władze miasta, a częsta wymiana informacji i doświadczeń stanowi doskonały przykład wzorowej współpracy rodzinnych ogrodów działkowych z władzami lokalnymi.

 

Zbyszek Palian

  • ngo_1
  • ngo_2

Simple Image Gallery Extended