26 czerwca w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się szkolenie z zakresu obsługi programu DGCS PZD System kierowane do księgowych Ośrodków Finansowo-Księgowych z Okręgu Śląskiego.

Uczestników szkolenia przywitał Pan Wiceprezes Jan Radoła, który omówił najważniejsze zagadnienia RODO, funkcję Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz prace nad nowelizacją regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Szkolenie poprzedziła instalacja programu na własny sprzęt komputerowy, by uczestnicy mogli samodzielnie wykonywać zadnia w trakcie szkolenia. Następnie Główna Księgowa Okręgu Śląskiego Pani Joanna Lis omówiła poszczególne moduły programu:

·         finansowo-księgowy

·         środki trwale,

·         kadry i płace

·         magazyn

Podczas szkolenie wykorzystano sprzęt audiowizualny, by każdy z uczestników mógł zobaczyć kolejne etapy pracy w każdym module.

Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat wdrażania programu bezpośrednio do ROD.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podkreślali ważna role szkoleń, by jak najlepiej zapoznać się z wdrażanym programem.

Zachęcamy ROD z terenu Okręgu Śląskiego do zakupu w/w programu, wszelkich informacji na temat DGCS PZD System udziela dział Księgowości w siedzibie Okręgu Śląskiego.

 

tekst i zdjęcia: Dominika Wojciechowska

instruktor ds. ogrodniczych

  • DSCF1386
  • DSCF1388
  • DSCF1389
  • DSCF1392
  • DSCF1396
  • DSCF1397

Simple Image Gallery Extended