W dniu 18.07 br. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyła się narada szkoleniowa Prezesów Zarządów ROD. Naradę otworzył kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki, przywitał przybyłych gości: Panią Prezydent Miasta Zabrze-Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prezesa Okręgu Śląskiego PZD Pana Józefa Noskiego, wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Pana Jana Radołę, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Pana Zenona Jabłońskiego.

Następnie księgowa OFK omówiła kontrolę finansowo-księgową, przeprowadzoną w szczęściu ogrodach.

Pan Leszek Bucki omówił obowiązujące w przepisy związkowe oraz aktualne wzory dokumentów. Prezesi ROD uczestniczący w naradzie otrzymali zbiór aktualnych dokumentów.

Poruszony został temat nowelizacji Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego i zmian przyjętych uchwałą nr 3/XXII/2018 przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 czerwca 2018r.

Poinformowano uczestników narady o odbytym w dniach 12.07 2018 r. i 17.07 2018 r. przeglądzie działek zgłoszonych do konkursu „Zielone Zabrze” przez komisje z UM Zabrze-wydział ekologii. Do konkursu przystąpiło 21 ogrodów zgłaszając 53 działki. Nagrodzone działki zostaną przedstawione na uroczystości organizowanej we wrześniu pod patronatem Prezydent Miasta Zabrze.

W miesiącu czerwcu powołana komisja z Delegatury Rejonowej w Zabrzu dokonała przeglądu wszystkich zabrzańskich ogrodów. Komisja oceniała ogrody biorąc pod uwagę 9 dziedzin – działalność statutową, aktywność w ROD w środowisku, działalność oświatową, inwestycje i remonty infrastruktury ROD, zagospodarowanie ROD, zagospodarowanie działek, działalność na rzecz środowiska, bezpieczeństwo ROD i promocję ROD.

Najlepiej zaprezentował się ogród Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Webera. Uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów laureatom odbędzie się na Rejonowych Dniach Działkowca.

Pani Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła założenia utworzenia nowego ogrodu. Dzięki owocnej współpracy UM oraz Okręgu Śląskiego PZD na osiedlu Zaborze powstanie nowy Rodzinny Ogród Działkowy posiadający około 100 działek na terenie około 7 hektarów z nowoczesną infrastrukturą, placem zabaw, świetlicą służącą okolicznym mieszkańcom oraz seniorom.

Pani Prezydent podkreśliła również aktywny udział działkowców w organizowanym przez miasto budżecie obywatelskim, czego dowodem jest oświetlenie lampami solarnymi na terenie siedmiu ogrodów, a na terenie dwóch utworzono plac zabaw dla dzieci. Podkreślając znakomitą współpracę pomiędzy UM, a Delegaturą Rejonową Zabrze oraz Okręgiem Śląskim PZD, zachęcała do udziału w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego gdzie miasto corocznie na ten cel przeznacza kwotę 4 000 000,00 zł.

Podczas narady zarówno Pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, Członkowie Delegatury Rejonowej w Zabrzu oraz Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski podziękowali za współpracę oraz trud włożony w rozwój ogrodnictwa działkowego na terenie Miasta Zabrze ustępującemu kierownikowi Delegatury Rejonowej w Zabrzu panu Piotrowi Maślance.

Prezes Józef Noski wygłosił przemówienie, w którym poruszył bieżące sprawy Polskiego Związku Działkowców oraz Okręgu Śląskiego PZD.  

Zenon Jabłoński w swym wystąpieniu poruszył prawa i obowiązki komisji rewizyjnej w ogrodzie.

Kończąc spotkanie kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu pan Leszek Bucki podziękował uczestnikom za przybycie, oczekując dalszej owocnej współpracy z Urzędem Miasta oraz Zarządem Okręgu Śląskiego PZD.

Zdjęcia: Szymon Marczewski

Tekst: Dominika Wojciechowska

  • P1150362
  • P1150363
  • P1150365
  • P1150367

Simple Image Gallery Extended