Wyróżnienie jakie otrzymałem na Regionalnych dniach działkowca Delegatury Rejonowej w Rybniku w dniu 31.08.2018 jak również na Dniach działkowca mojego ogrodu jest nie tylko moją satysfakcją prowadząc ROD "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim już 30 lat ale wspaniałego Zarzadu, działkowców, komisji.

Współpraca z samorządem, organizacjami pozarządowymi, pomoc potrzebującym to wizytówka naszego ogrodu. I za to jesteśmy doceniani, spostrzegani. Miło nam słyszeć że razem budujemy to miasto - jesteśmy jego częścią.

Za tak miłe słowa możemy tylko podziękować. Prezydent naszego miasta to "przyjaciel działkowców'' wyróżniony Za Zasługi dla PZD, rozumiejący działkowców, daje nam siłę w naszych działaniach. Współpraca z nim może być przykładem dla innych miast. Miasto Wodzisław Śląski obchodzi jubileusz 760 lecia. Uczestniczymy w tej rocznicy poprzez uczestnictwo w posiedzeniach sesyjnych, komisjach czy wspólnej stronie internetowej.

Jesteśmy dumni że mieszkamy w tym mieście, jesteśmy działkowcami pięknego ogrodu tak miło postrzegani.

opr. Janusz Jelonek Prezes Zarządu ROD