Zarząd ROD "Karolina" w Chorzowie poinformował, że na terenie ROD, na którym znajdowały się nieużytki powstały trzy nowe działki.

Sprawa miała swój początek w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości ROD. Często zdarza się, że nieruchomości na których znajdują się ogrody działkowe nie są w pełni zagospodarowane. Poza granicami ROD lub nawet w jego obrębie znajdują się nieużytki, które przy odrobinie wysiłku mogą stać się pięknymi działkami.

W przypadku ROD "Karolina" miasto Chorzów zdecydowało się przekazać w użytkowanie teren, który stanowił niewielki nieużytek znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie ROD. Teren dotychczas zachwaszczony nie był atrakcyjny zarówno dla ROD jak i miasta. Po uregulowaniu kwestii formalnych, dokonano podziału terenu na 3 nowe działki i przekazano je do zagospodarowania. Nowi działkowcy z wielkim zapałem w szybkim tempie uporządkowali porośnięty chwastami teren i przekształcili go na działki ogrodowe. Prace wciąż trwają, a dotychczasowy efekt można zobaczyć na załączonej fotografii.

Na marginesie informujemy, że na terenach ROD często występują nieużytki, które mogłyby zostać przekształcone na nowe działki. Przede wszystkim zasadne jest przeanalizowanie posiadanego przez ROD planu zagospodarowania ROD. Istotne jest także aby pamiętać, że ROD rozszerzając swoje granice nie może wykraczać poza granice nieruchomości na których się znajduje, chyba że miasto przekaże nowy teren w użytkowanie. Należy pamiętać także o zachowaniu procedury określonej w § 29  Regulaminu ROD dotyczącej zasad zmiany w planie zagospodarowania ROD. W tej kwestii niezbędny będzie kontakt z biurem Okręgu Śląskiego PZD.

Mateusz Macianty - St. insp. ds. terenowo - prawnych