W dniu 29.10.2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Agawa „ w Gliwicach odbyło się spotkanie działkowców i zaproszonych gości z okazji Dnia Działkowca.

Rodzinny Ogród Działkowy „ Agawa „ to jeden z najpiękniejszych ogrodów w Gliwicach . W swym wystąpieniu Prezes Zarządu ROD Agawa podsumowała działalność Zarządu jak i działkowców w 2018 roku . Bardzo dobrze została oceniona praca Zarządu przez przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Działalność Zarządu jak i zaangażowanie działkowców docenione zostało również przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD . Ogród ROD „ Agawa „ brał udział w konkursie na najlepszy ogród w Delegaturze Rejonowej Gliwice i według oceny Komisji Konkursowej uplasował się na 2 miejscu. Działka nr 30 w konkursie OZŚL PZD „ Na najpiękniejszą działkę Roku 2018 „ została sklasyfikowana w gronie laureatów, natomiast w konkursie Delegatury Rejonowej Gliwice zajęła 2 miejsce. W kameralnym Domu Działkowca zostało wydzielone pomieszczenie na biuro Zarządu, wyposażone w odpowiedni sprzęt łącznie z komputerem pozyskanym od sponsora. Uroczystego otwarcia dokonał Kierownik Delegatury Rejonowej Gliwice. Za bardzo dobrą działalność społeczna i duże zaangażowanie w pracy na rzecz ogrodu Pani Prezes Zarządu ROD Agawa została odznaczona srebrną odznaką Zasłużony Działkowiec oraz Dyplomem uznania przyznany przez Delegaturę Rejonową PZD w Gliwicach. Członkowie Zarządu oraz zasłużeni działkowcy zostali uhonorowani dyplomami uznania i upominkami. Były podziękowania dla działkowców, jak również podziękowania działkowców dla Zarządu. Działkowcy i zaproszeni goście bawili się do późnych godzin nocnych.