W dniu 31.10.2018 r w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się zebranie prezesów ogrodów zabrzańskich.

 

Zebranie prowadził kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki. Na zebraniu omówiona został aktualna sytuacja w PZD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Omówiono oświadczenie wprowadzenia nowego działkowca na działkę, druk również można zastosować do wszystkich działkowców posiadających działkę. Przekazano do zastosowania wszystkim prezesom wzór wezwania do zapłaty zalegającym działkowcom wobec ROD.

 

Prezesi zostali poinformowani o terminie prezentacji programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM, który odbędzie się 6.11.2018 r. w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu. Następnie zostanie przeprowadzone szkolenie w Okręgu Śląskim w Katowice Kormoranów 1 w dniu 9.11.2018 roku.

 

Omówiono kilka różnych spraw związanych z ogrodami w Zabrzu.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu