Jednostki samorządu terytorialnego mają prawną możliwość wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Podstawą do udzielenia takiej pomocy jest art. 17 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Ostatnie w tym roku szkolenie, którego przedmiotem było przygotowanie do walnych zebrań ROD odbyło się w dniu 19.03.2018r. w Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolność” w Bielsku – Białej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych wchodzących w skład Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Bielsku – Białej.

W dniu 15 marca 2018r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady  PZD w Katowicach. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych z pracy Okręgu Śląskiego za 2017 rok oraz ustalenie nowego planu pracy na 2018r. w tym preliminarzy finansowych.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD Gajówka w Wodzisławiu Ślaskim jakie odbyło się w dniu 17.03.2018 mimo zimowej aury zgromadziło działkowców.

W dniu 22. 02. 2018r. w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Chorzowie odbyło się zebranie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z udziałem Prezydenta Miasta Chorzowa Panem Andrzejem Kotalą oraz przedstawicieli Wydziału Inwestycji Komunalnych i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.