15 grudnia 2018 roku w Domu Działkowca ROD "Rozkwit" w Wodzisławiu Śląskim odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Komisarycznego połączone ze spotkaniem opłatkowym.

15 grudnia 2018 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie zorganizowano w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu.

7 grudnia w sali konferencyjnej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie odbyło się szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu Śląskiego.

Tradycją Rodzinnego Ogrodu Działkowego Gajówka w Wodzisławiu Śląskim są wspólne spotkania wigilijne z władzami Związku oraz przedstawicielami naszego Urzędu Miasta.

Grudzień to czas odbywania już ostatnich w tym roku spotkań i narad aktywu Okręgu Śląskiego PZD. W dniu 13 grudnia taka narada odbyła się z udziałem Prezesów ROD wchodzących w skład będzińskiej delegatury. Przed końcem roku warto omówić najważniejsze sprawy ROD, a także rozpocząć przygotowania do przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.