W dniu 20 października br. na terenie ROD „SZAROTKA” w Świętochłowicach odbył się Rejonowy Dzień Działkowca Delegatury Rejonowej w Rudzie Śląskiej.

22 października 2018 r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach.

W dniu 6 października 2018r. w Bytomiu odbył się Rejonowy Dzień Działkowca.

Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dotacji celowej ze środków budżetu miasta Świętochłowice dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski można składać w terminie od 15 października do 15 listopada 2018 roku.

W dniu 12 października br. Sąd Najwyższy wydał precedensowe postanowienie (sygn. akt V CSK 591/17) w sprawie dotyczącej wniosku PZD o ustanowienie drogi koniecznej dla działkowców z ROD „Barbara” w Mikołowie.