Zebrani w dniu 12 grudnia 2016r. Prezesi, Zastępcy Prezesów i aktyw społeczny Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Zabrzu informują iż nie zgadzają się z treścią artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada br. pt. "Ruch obrony na działkach". W tej sprawie wystosowano list do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika, którego treść prezentujemy poniżej: