Funkcjonowanie Społecznej Służby Instruktorskiej w Polskim Związku Działkowców posiada wieloletnią tradycję sięgającą powstawania pierwszych ogrodów działkowych. Praca instruktorów jako służby doradczej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, znalazła poparcie i uzasadnienie. Stała się nieodzownym elementem ogrodów jak i Polskiego Związku Działkowców. Fachowe doradztwo ogrodnicze w ogrodach działkowych to przede wszystkim wiedza i doświadczenie, oraz umiejętność przekazywania tej wiedzy działkowcom.

"Członkowie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego PZD w Bytomiu z przykrością czytali i oglądali ukazane materiały i jako jednostka, która na co dzień ma najbliższy kontakt z działkowcami wielu ogrodów, czyli zna także ich opinię i stanowisko, całkowicie nie zgadza się z absurdalnymi informacjami i przekłamaniami jakie ww. media pokazały na łamach całej Polski. Odbyte w dniu dzisiejszym spotkanie naszych członków musiało dać wyraz odpowiedzi na stawiane zarzuty." - piszą Prezesi ROD z Bytomia.

Treść całego stanowiska poniżej:

 

Dnia 21 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Polskiego Związku Działkowców Okręgu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie i wykład dr inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego z Politechniki Śląskiej na temat Historii Ogrodów Szreberowskich (dzisiejszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych) na Śląsku. Dr Nakoniecznemu towarzyszył Pan Wojciech Siegmund, który wraz z nim jest współtwórcą idei stworzenia w Katowicach Domu Modernisty.

Członkowie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego PZD w Chorzowie zdecydowali wysłać list w obronie PZD do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. List stanowi odpowiedź na artykuł jaki ukazał się na łamach Gazety Wyborczej, który szkaluje dobre imię PZD. Z treścią listu można zapoznać się poniżej.

 

W dodatku do Gazety Wyborczej - "Duży Format" - w dniu 21 listopada 2016r. ukazał się artykuł Marcina Wójcika pt. "Ruch oporu na działkach". Artykuł zawiera wiele nieprawdziwych informacji, które pilnie wymagają wyjaśnienia i ukazania obiektywnych faktów. Z tego też powodu Okręg Śląsk PZD wyraził swoje stanowisko na temat poruszanych wątków w liście do GW który prezentujemy poniżej.