W dniu 14 czerwca 2017r odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Członków Delegatury oraz Członków Komisji Problemowych PZD w Gliwicach. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący delegatury pan Stanisław Kalisz.

W dniu 3 czerwca 2017r. dzieci i wnuki działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Julianka" w Piekarach Śląskich świętowały "Dzień Dziecka". Były różne gry, zabawy i konkursy takie jak: bieg z jajkiem, bieg w workach, rzut do kosza dużego i małego dla starszych i młodszych dzieci, malowanie kredą na tarasie, konkurs rysunkowy oraz skoki na trampolinie. W przerwie zabawy przygotowano poczęstunek, a koniec dzieci dostały słodycze.

Zarząd ROD Julianka

  • julianka1
  • julianka2

Simple Image Gallery Extended

Pogoda dopisała, a nasi milusińscy mieli okazję wykazać się w różnego rodzaju konkursach i zabawach z nagrodami. Na imprezę zaprosiliśmy też Panów Policjantów z Komendy Miejskiej w Zabrzu. Towarzystwa dotrzymywał nam Klaun PIPEK który świetnie nawiązał kontakt z najmłodszymi.

W dniu 11.06.2017 Rodzinny Ogród Działkowy "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim pod hasłem "Bawimy się na ogrodzie" zorganizował Festyn dla dzieci. Piękna pogoda, poczęstunek, lody, słodycze, owoce, gry zabawy, konkursy, rysowanie działki, pieczenie kiełbasek, przejazd bryczką po ogrodzie to tylko niektóre atrakcje.

Rodzinny Ogród Działkowy  "Społem" w  Tychy  w  dniu   1.06.2017   zaprosił   do   ogrodu  przedszkolaków   z  ośrodka  ,,Jana  XXIII"  z  Tychów . Gościliśmy  grupe  ,,iskierek"   był  poczęstunek, zabawa na powietrzu,  konkursy   i  zwiedzanie  ogrodu.