Zbliżające się terminy odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych to dobra okazja do przeprowadzenia narady szkoleniowej dla Prezesów ROD, którzy bezpośrednią będą je przygotowywać.

Wodzisław Śląski 14.03.2016 r.

Polski Związek Działkowców

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”

W dniu 15.03.2016r. odbyło się IV Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, którego głównymi tematami było ustalenie nowego planu pracy na 2016r., preliminarzy finansowych oraz przyjęcie sprawozdań merytorycznych i  sprawozdania finansowego OZ Śląskiego za 2015r.

Obrady otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD – Józef Noski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych działań  i problemów, z którymi obecnie zmagają się wszystkie struktury PZD. Podkreślił przy tym silną pozycję stowarzyszenia ogrodowego PZD w Polsce które jako duża, zorganizowana organizacja z powodzeniem radzi sobie z pojawiającymi się przeszkodami.