28 marca 2018 Rada Miasta Racibórz przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

W minioną sobotę z uczestnikami spotkania „Powitanie wiosny z wierzbą” na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych POCH w Gliwicach wspólnie posadziliśmy kopułę z wierzby i wypletliśmy obrzeże na terenie przy Domu Działkowca. Pogoda dopisała, jak i energia uczestników spotkania.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów.

"Projekt tej ustawy jest dużym zagrożeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych - na co wskazuje załączoną do niniejszego pisma opinia. Dlatego my działkowcy wyrażamy swój sprzeciw co do części zapisów zawartych w powyższym projekcie, który godzi w interesy działkowców, ogrodów działkowych i całego naszego Związku" - piszą do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju działkowcy zgromadzeni na walnym zebraniu.

Członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD skierowali do Ministra Inwestycji i Rozwoju P. Jerzego Kwiecińskiego wystąpienie dotyczące projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Opinia zawiera zastrzeżenia do ustawy, która może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie ROD. Zachęcamy do zapoznania się z opinią.