Zapraszamy dorosłych  i dzieci na „Powitanie wiosny z wierzbą”- spotkanie plenerowe, które odbędzie się na terenie przy Domu Działkowca w ROD „POCH” w Gliwicach przy ulicy Sowińskiego.

Ogrodnictwo to nauka, nauka, nauka. Na tym właśnie polega zabawa. Cały czas się uczysz! Helen Mirren

Instruktorzy Okręgu Śląskiego jak najbardziej realizują przytoczoną maksymę.

Ostatnie w tym roku szkolenie, którego przedmiotem było przygotowanie do walnych zebrań ROD odbyło się w dniu 19.03.2018r. w Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolność” w Bielsku – Białej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych wchodzących w skład Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Bielsku – Białej.

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawną możliwość wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Podstawą do udzielenia takiej pomocy jest art. 17 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD Gajówka w Wodzisławiu Ślaskim jakie odbyło się w dniu 17.03.2018 mimo zimowej aury zgromadziło działkowców.