Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny przepełniony atmosferą wzajemnej miłości, życzliwości, rodzinnych spotkań.

            I tak to się zaczęło....…

 

Kończy się rok 2017, w którym obchodzimy 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. To szczególny rok, by zaprezentować ludzi z pasją, którzy tworzą nasze ogrody i w nich pozostawiają swój ślad.

Szukasz wolnej działki dla siebie lub rodziny w atrakcyjnym miejscu? PZD Okręg Śląski uprzejmie informuje, iż na terenie jednego z Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w miejscowości Pilica (20 km od Zawiercia) istnieje możliwość nabycia prawa do działki.

Dzisiaj mijają 4 lata od daty uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Był to przełomowy moment dla dalszego funkcjonowania ROD w Polsce i dla Polskiego Związku Działkowców, bowiem udało się zachować  prawa działkowców do działek oraz przekształcono PZD w stowarzyszenie ogrodowe, które dalej może realizować swoje cele dla rozwoju ROD. Ustawa weszła  w życie nieco później, bo 19 stycznia 2014r. jednak już dzisiaj warto podsumować  dotychczasowe wyniki pracy podejmowane przez Okręg w związku z możliwością regulacji stanu prawnego gruntów ROD, którą dała nowa ustawa.