W dniu 07.11.2018 w świetlicy ROD ,, Pod Różą’’ w Knurowie odbyło się szkolenie władz statutowych ROD z miast Knurowa i Gierałtowic.

Tematyką szkolenia był program komputerowy DGCS PZD System, dokonano omówienia korzyści z prowadzenia programu w ROD. Ma on przede wszystkim usprawnić pracę Zarządu. Następnym tematem szkolenia była Ochrona Danych Osobowych jest to temat bardzo ważny, dokonano omówienia prawidłowego przechowywania danych w ROD. W dalszej części szkolenia wykładowcy omówili dokumenty jakie powinny znajdować się z teczkach działek, zwracając szczególną uwagę na uchwały dotyczące przydziału działki oraz członkostwa w Związku. Ważnym tematem, który został omówiony przez wykładowców to dokumentacja ogrodu jej wykonanie i przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Poruszony został temat zebrania sprawozdawczo-wyborczych, które odbędą się w 2019 roku. W związku z tym Zarządy ogrodów oraz Komisje Rewizyjne składają sprawozdania za kadencje z działalności oraz sprawozdania za 2018 r. z opisem dotychczasowej działalności oraz plan pracy na kadencje 2019-2022, przygotowane preliminarze na 2019 r. i plany pracy oraz przygotowanie i przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo–wyborczych.
Wykłady prowadzili Przewodniczący OKR w Katowicach - Pan Zenon Jabłoński, Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach - Pan Jan Pękala i wykładowca szkoleń - Pan Zdzisław Kowalik. Po zadawanych pytaniach można stwierdzić ze takie szkolenia władz statutowych ogrodów są potrzebne i muszą być kontynuowane, co przyczyni się do lepszego zarządzania ogrodami.

Źródło i foto J.P.

9 listopada 2018 roku w ROD „Agawa” w Gliwicach odbył się koncert bluesowy frontmana Tomasza „Toma” Filipczaka. Wydarzenie to wiązało się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W związku z trwającą procedurą wdrożenia w ROD programu DGCS PZD System, PZD Okręg Śląski przeprowadził cykl prezentacji programu oraz indywidualne szkolenia.

 Uroczystym posiedzeniem Zarządu na które zaproszeni zostali działkowcy, tak rozpoczęły się obchody odzyskania przez Polskę niepodległości w ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim.

W dniu 27 października odbyła się narada Prezesów z terenu Delegatury Rejonowej w Chorzowie.