L.P. Nazwa ROD                Adres
1. Urok ul. Stalmacha                     
2. Wiślica ul. Wiślicka
3. Zalesie ul. Leśna