L.P. Nazwa ROD                 Adres
1. Krokus ul. Bładnicka
2. Maciejka ul. Skoczowska 75             
3. Wypoczynek ul. Dominikańska
4. Zacisze ul. Goleszowska