L.P. Nazwa ROD                Adres
1. Biały Aster ul. Ogrodowa, 44-186