L.P. Nazwa ROD                 Adres
1. Przyszłość ul. Polna, 44-135