L.P. Nazwa ROD                Adres
1. Jedność ul. Marii Konopnickiej, 44-370
2. Nadzieja ul. Oskara Kolberga, 44-370
3. Przyszłość ul. Włodzimierza Majakowskiego, 44-370