L.P. Nazwa ROD                Adres
1. Miłość ul. Spokojna, 44-280
2. Setka Śląska ul. Raciborska, 44-283
3. Zgoda ul. Gen. Jozefa Bema, 44-280