L.P. Nazwa ROD                 Adres
1. Jedność ul. Jana Kochanowskiego, 43-525