L.P. Nazwa ROD Adres
1. Gwarek ul Szpitalna, 41-250
2. Kościuszko ul Tadeusza Kościuszki
3. Miejski ul. Stanisława Staszica 113 
4. Słoneczny Poranek     ul. Wojkowicka