L.P. Nazwa ROD                 Adres
1. Zalew ul. Janusza Korczaka, 42-450