L.P. Nazwa ROD Adres
1. Pod Zamkiem            ul. Zamkowa, 42-426