L.P. Nazwa ROD                 Adres
1. Jaworznik oś. Robotnicze, 42-582