L.P. Nazwa ROD                Adres 
1. Nowość ul. Techników, 41-403