W ostatnich latach, w ogrodach działkowych i przydomowych coraz częściej można zaobserwować zachorowania grusz i jałowców. Są one spowodowane przez tego samego pasożyta - rdzę dwudomową - Gymnosporangium sabinae, która atakuje najczęściej gruszę pospolitą (Prunus communis) i wierzbolistną (Prunus salicifolia) oraz jałowca sawińskiego (Juniperus Sabina).

Na gruszy latem i jesienią występują stadia spermogonium i ecjum, a na jałowcach stadium telium. Objawami choroby grusz są pomarańczowe plamy na liściach, które z czasem stają się sztywne i grube. Wierzchnia strona przebarwień jest czarna, dolna w postaci stożkowatych, żółtych skupień zarodników grzyba. Objawy na jałowcach widoczne są w postaci galaretowatych, pomarańczowych teliów, które można zaobserwować wiosną w okresie wilgotnej pogody. Zapobieganie i zwalczanie choroby polega na unikaniu sąsiedztwa gruszy i jałowca oraz usuwaniu i paleniu porażonych pędów jałowca. Krzewy jałowca możemy opryskać 2-3 krotnie, stosując m.in. Bioczos BR, natomiast grusze opryskujemy stosując Score 250 EC.