W dawno założonych ogrodach nie brak starych jabłoni, grusz o koronach bardzo wysokich, rozłożystych i nadmiernie zagęszczonych. Znajdują się wśród nich drzewa bardzo wartościowe, które po odpowiednim cięciu mogą dobrze owocować przez wiele lat. Korony starych drzew trzeba przede wszystkim obniżyć przez ścięcie wierzchołka. Zabieg ten drzewa znoszą dobrze. Wierzchołek ścinamy na wysokości około 3 m od ziemi tuż nad gałęzią boczną. Dzięki temu promienie słońca docierają do środkowych i dolnych gałęzi, które zaczynają owocować. Niskie korony łatwiej jest opryskiwać (najlepiej środkami naturalnymi), łatwiej tez zbierać owoce. Następnie konieczne jest intensywne prześwietlanie korony. Na starym drzewie wystarczy zostawić 6 - 8 konarów w dwóch piętrach po 3 - 4 konary w każdym. Z korony zaniedbanych drzew należy usunąć od 1/3 do 2/3 gałęzi łącznie z wierzchołkiem w wyniku tego zabiegu kształt korony przypomina, kształt otwartego parasola. Na jabłoniach i gruszach, przerzedza się także drobne gałązki owoconośne. Po odmłodzeniu korony pojawiają się tak zwane "wilki" osiągające często długość ponad 1m. Należy je systematycznie wycinać, aby nie zagęszczały ponownie korony, a najlepiej na wiosnę wyrywać (wyłamywać), od czerwca do kończ sierpnia. 
    Życzę odwagi i udanego, owocnego cięcia.

Cięcie jest zabiegiem regulującym wzrost owocowania.

Pozwala na utrzymanie koron w odpowiednim kształcie i zagęszczeniu, a odpowiednio dobrany termin cięcia i jego intensywność umożliwiają uzyskanie wysokich plonów i owoców dobrej jakości. Cięcie wywołuje istotne zmiany w przebiegu wielu procesów fizjologicznych drzewa, dlatego rozpatrywane jest najczęściej pod katem wpływu tego zabiegu na wzrost i porę wchodzenia w okres owocowania, wielkość i jakość plonu, regularność owocowania i zdrowotność. Sposób wykonywania cięcia musi byś dostosowany do właściwości biologicznych odmiany, siły wzrostu podkładki, wieku drzewa i krzewu, jak również terminu, w którym ten zabieg jest wykonywany.

RODZAJE CIĘCIA
 • Pierwsze ciecie po posadzeniu - przywraca równowagę między częścią nadziemną, a systemem korzeniowym: ułatwi przyjęcie się drzewka po posadzeniu.
 • Cięcie prześwietlające - polega na rozrzedzeniu korony przez usunięcie nadmiaru gałęzi i pędów w celu lepszego naświetlenia jej wnętrza oraz ograniczenie wielkości drzewa.
 • Cięcie odmładzające - polega na utrzymaniu w koronie drzewa określonej liczby pędów w wieku od 1 - 3 lat.
 • Cięcie odmładzające - stosowne na drzewach starych, w celu odmłodzenia korony (poprzez silne skrócenie gałęzi, aby w ten sposób pobudzić drzewo do intensywnego wzrostu wegetatywnego.

TERMINY CIĘCIA
 • - Jabłonie i grusze : od lutego do kwietnia, gdy minie niebezpieczeństwo silnych mrozów.
 • - Śliwy, morele, brzoskwinie: od marca do kwietnia.
 • - Czereśnie i wiśnie: najlepiej latem po zbiorze owoców.
 • - Porzeczki, agrest: wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji lub latem po zbiorach
 • - Borówka wysoka, winorośl: wczesna wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji.
 • - Maliny, jeżyny: bezpośrednio po zbiorach.

CO WYCINAMY?
 • - Porzeczka czarna: pędy 4-letnie i starsze, pędy słabe i nadmiernie zagęszczające krzew.
 • - Porzeczki kolorowe: (białe i czerwone) pędy najstarsze, co najmniej 5 letnie, pędy słabe i nadmiernie zagęszczające krzew.
 • - Agrest: jak u porzeczek kolorowych.
 • - Borówka wysoka: pędy 4 letnie i starsze, pędy słabe i nadmierni zagęszczające krzew.
 • - Maliny: tylko pędy owocujące w roku bieżącym.