Up

Inwestycje w ROD

Wzory dokumentów dotyczące przeprowadzenia zadania inwestycyjnego na terenie ROD z podziałem na dokumenty dotyczące realizacji zadania, ubiegania się o dotację i rozliczenia zadania.

Aktualne i obowiązujące od 2017 roku  „Zasady i kryteria prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych OZ Śląskiego w Katowicach” są dostępne do osobistego odbioru w siedzibie Okręgu Śląskiego w Katowicach lub w poszczególnych Delegaturach Rejonowych.

Zgłoszeniu przez ROD zadań inwestycyjno-remontowych do umieszczenia w planie zadań Okręgowego Zarządu podlega każde zadanie przyjęte do realizacji przez Walne Zebranie Członków PZD danego ROD. Wniosek ubiegania się o dofinansowanie zadania (dotację), może być złożony przez ROD po upływie 2 lat od zakończenia i złożenia pełnej (kompletnej i prawidłowej) dokumentacji rozliczeniowej poprzedniego zadania, na które ogród otrzymał dofinansowanie. Jako datę ostatecznego przyjęcia rozliczenia uznaje się datę wpływu prawidłowej dokumentacji odbiorowej do biura Okręgu Śląskiego w Katowicach lub datę złożenia ostatniego uzupełnienia ewentualnych braków dokumentacyjnych (w przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia dokumentacji rozliczeniowej zadania).

 
 
Powered by Phoca Download