Up

Odznaczenia

Odznaczenia stanowią wyróżnienie honorowe w postaci znaku, przyznawane za szczególne zasługi, lub wybitne osiągniecia w jakiejś dziedzinie, np. w pracy zawodowej, albo społecznej. Mogą być nadawane przez władze państwowe, instytucje oraz organizacje. Ponadto istnieją odznaczenia kościelne i prywatne, nadawane przez osoby fizyczne, lub stowarzyszenia.

Polski Związek Działkowców będący ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym również przyznaje swoim członkom, specjalne odznaczenia. Odznaczenia te stanowią formę uznania dla działkowców, którzy szczególnie angażują się w pracę społeczną na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych i całej organizacji.

Krajowa Rada PZD ustanowiła dwa rodzaje odznaczeń przyznawanych w Związku – „Za zasługi dla PZD” oraz odznakę „Zasłużony działkowiec”. Dokładny tryb i warunki nadania tych odznaczeń zawarty jest w stosownych uchwałach, przyjętych 30 listopada 1982 r. Odznaka „Zasłużony działkowiec” jest odznaką trzystopniową,  której stopień określa kolor – brązowy, srebrny i złoty. Nadawana jest członkom Związku za szczególnie aktywną działalność społeczną i wzorowe wywiązywanie się z obowiązków członkowskich.

  • ·         Brązowa odznaka przeznaczona jest dla osoby wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca przez co najmniej trzy kolejne lata.
  • ·      Srebrna odznaka przeznaczona jest dla osoby wykonującej społeczną pracę w organach lub zespołach ROD przez co najmniej pięć lat oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca. Odznaka może być również nadana jedynie za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca w okresie co najmniej dziesięciu kolejnych lat.
  • ·        Złota odznaka przeznaczona jest dla osoby wykonującej społeczną pracę w organach lub zespołach Związku przez co najmniej siedem lat oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca.

W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach srebrna i złota odznaka może być nadana przed upływem w/w terminów.

Odznaki brązowe i srebrne „Zasłużonego działkowca” nadają Prezydia Okręgowych Zarządów PZD, natomiast złotą -  Prezydium Krajowej Rady PZD.

Odznaka „Za zasługi dla PZD” przyznawana jest przez Prezydium Krajowej Rady PZD,  za wieloletnią, ofiarną pracę dla rozwoju ROD. Może być nadana osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom, zakładom pracy, itd. szczególnie zasłużonym dla Związku.

W Okręgu Śląskim PZD wnioski o nadanie odznaczeń PZD przekazywane są przez zarządy ROD do delegatur rejonowych, gdzie przechodzą wstępną weryfikację. Następnie są opiniowane przez specjalną Komisję ds. odznaczeń działającą w okręgu. Po uzyskaniu akceptacji, Prezydium  Okręgowego Zarządu Śląskiego zatwierdza wnioski, lub w przypadku wniosków o złotą odznakę „Zasłużonego działkowca” i  odznakę „za zasługi dla PZD”, przekazuje je do zatwierdzenia Prezydium Krajowej Rady PZD.

Wniosek o wyróżnienie
 
 
Powered by Phoca Download