Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kujawianka” w Gliwicach ogłasza
przetarg dla firm na zadanie inwestycyjne p.n. „Inwestycja wodna – budowa sieci
wodociągowej na terenie ogrodu”.

Budowa sieci wodociągowej na terenie ogrodu  – wytyczne:

 • wykonanie sieci zgodnie z
  załączoną mapą z zaznaczoną trasą przebiegu instalacji – ok. 1200 mb
 • przy każdej alejce zastosowanie
  zasuwy odcinającej dopływ wody
 • zasuwy spustowe, gwarantujące
  spuszczenie wody na okres zimowy
 • 82 punkty odbioru wody wyposażone
  w studzienkę wraz z plastikowym podlicznikiem oraz 2 zaworami, usytuowanie w
  odległości nie większej niż 80-100 cm od granicy działki
 • w celu zachowania odpowiedniego ciśnienia
  wody u odbiorców końcowych należy z przypięcia o średnicy ø63
  zredukować średnicę rur do ø32
 • użycie odpowiedniego oznakowania przebiegu instalacji
  wodnej z zastosowaniem odpowiednich materiałów zarówno do opsypki rur jak i
  oznakowania
 • oferta powinna zawierać sposób wykonania wykopu na
  głębokość ok. 1 m, rodzaj materiałów (preferowane PC), koszt całkowity brutto,
  termin realizacji, okres gwarancji

Zgłoszenia firm wraz z ofertami przyjmujemy do 05.08.2021.

Wszelkie informacje i
dokumenty dostępne są w biurze Zarządu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu: 572317026 lub na e-maila:
rod.kujawianka@gmail.com

Zamawiający zastrzega sobie
prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez
podania przyczyny.