W ubiegłym tygodniu została rozstrzygnięta 4 edycja programu wparcia finansowego ROD prowadzonego przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. Symboliczne czeki wręczono ROD 26 marca w Gmachu Sejmu Śląskiego.

W uroczystości uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, członek zarządu województwa Grzegorz Boski, przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radni Sejmiku, Alina Nowak, Alina Bednarz, Katarzyna Stachowicz, Grzegorz Wolnik i Marek Bieniek. Stronę Okręgu Śląskiego PZD reprezentował I Wiceprezes Okręgu Leszek Bucki oraz Zarządy ROD, które otrzymały dofinansowanie.

Z tegorocznego budżetu województwa śląskiego przeznaczono na program aż 2 mln zł. Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego mogło wynieść 65 tys. zł. Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na: prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,  melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne, zbiorniki wody deszczowej, znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Zainteresowanie programem było bardzo duże i z roku na rok jest coraz większe – co nas bardzo cieszy. W wyniku prowadzonych rozmów program cały czas się rozwija i ogrody mogą liczyć na coraz większe wsparcie finansowe. W tegorocznej edycji wsparcie otrzyma aż 47 ogrodów z czego 45 to ROD zrzeszone w Polskim Związku Związku Działkowców (41 OZ Śląski). Tak więc 96 % dofinansowania otrzymają Rodzinne Ogrody Działkowe Polskiego Związku Działkowców na łączną kwotę 1 895 557 zł.

Gratulujemy Zarządom ROD sukcesu w projekcie i życzymy pomyślnego ukończenia zadań.

Mateusz Macianty – dyrektor biura