W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski ul. Kormoranów 1  40-521 Katowice ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych dla budynku Delegatury w Zabrzu...