Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Przetargi

Remontu biur w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu

Zaproszenia do złożenia oferty Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie remontu biur w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu przy ul. Fałata 13. Zakres prac przedstawia przedmiar robót który jest załącznikiem do niniejszego zapytania. Kryteria oceny...