Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Przetargi

NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK w ROD „RADOŚĆ” w Katowicach

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RADOŚĆ” w Katowicach ogłasza przetarg dla firm na zadanie inwestycyjne p.n. „NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK w ROD RADOŚĆ w Katowicach, ul. Leopolda 1) rodzaj prac/urządzeń zgodnie z mapą /załącznik/: - wyrównanie terenu, podsypanie -...

Zaproszenie do złożenia ofert dla ROD Słoneczne Wzgórze w Zabrzu

Zaproszenie do złożenia ofert W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową...

Budowa przyłącza wodnego w ROD KUJAWIANKA w Gliwicach

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kujawianka” w Gliwicach ogłasza przetarg dla firm na zadanie inwestycyjne p.n. „Inwestycja wodna – budowa sieci wodociągowej na terenie ogrodu”. Budowa sieci wodociągowej na terenie ogrodu  - wytyczne: wykonanie sieci zgodnie...