Inne Dokumenty

Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania dokumentacji ROD

Przykład wypełnienia wniosku przez działkowca

Przykład wypełnienia wniosku przez Zarząd ROD – drzewo z terenu ogólnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

Wykaz nowych działkowców