Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Okręgowa Rada

L.p.

Imię i Nazwisko

1 Kazimierz Chmiel
2 Alfons Blachura
3 Jerzy Chłosta
4 Jan Radoła
5 Dawid Dąbrowski
6 Ewa Neuman
7 Andrzej Sznajder
8 Zygmunt Man
9 Jerzy Latos
10 Sławomir Woźniak
11 Zdzisław Okuliński
12 Wiesław Łużniak
13 Maria Kubicka
14 Danuta Wygas
15 Zdzisław Kowalik
16 Grażyna Strużyńska
17 Jan Pękala
18 Stanisław Kalisz
19 Józef Łęczycki
20 Jan Maj
21 Jan Wargacki
22 Andrzej Wróbel
23 Lucyna Cyrek
24 Józef Thomas
25 Adam Mielnik
26 Józef Pietrek
27 Iwona Smieskol
28 Antoni Klyta
29 Józef Nawój
30 Ryszard Budziński
31 Zbigniew Palian
32 Józef Stachura
33 Janusz Kasprzak
34 Ewa Skarbińska
35 Alfred Sieradzki
36 Józef Noski
37 Leszek Bucki
38 Piotr Witkowski
39 Bożena Rybińska