Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko Funkcja
Zenon Jabłoński Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
Jan Kwiatkowski I Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Irena Fijałkowska Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Borysowska Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Barbara Sikorska Członek Komisji
Barwiak Sławomir Członek Komisji
Kozak Jan Członek Komisji
Lisowski Zdzisław Członek Komisji
Szymański Paweł Członek Komisji
Politowicz Teresa Członek Komisji
Wanda Olko Członek Komisji