Kadry

SEKRETARIAT
 
Magdalena Tomasik
tel.: 32 255 16 30 lub 32 255-40-85

e-mail: slaski@pzd.pl

DYREKTOR BIURA
Mateusz Macianty e-mail: mmacianty@slaski-ozpzd.pl
DZIAŁ PRAWNY
 
Radca Prawny
Mateusz Kubasiak
tel. wew.: 122

e-mail: mkubasiak@slaski-ozpzd.pl

Radca Prawny
Robert Żychliński
tel. wew.: 123

e-mail: rzychlinski@slaski-ozpzd.pl

DZIAŁ INWESTYCJI
 
St. Inspektor ds. inwestycji
Artur Olczyk
tel. wew.: 117

e-mail: aolczyk@slaski-ozpzd.pl

Inspektor ds. inwestycji
Maciej Urbańczyk
tel. wew.: 118

e-mail: murbanczyk@slaski-ozpzd.pl

DZIAŁ TERENOWO - PRAWNY
 
St. Inspektor ds. terenowo – prawnych
Magdalena Madera – Kubasiak
tel. wew.: 106

e-mail: mmadera@slaski-ozpzd.pl

Inspektor ds. terenowych
Beata Jureczko
tel. wew.: 107

e-mail: bjureczko@slaski-ozpzd.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 
Główny Księgowy

Barbara Kozikowska

tel. wew.: 104

e-mail: bkozikowska@slaski-ozpzd.pl

Księgowa
Karolina Olesik
tel. wew.: 105

e-mail: kolesik@slaski-ozpzd.pl

Księgowa   (OFK Katowice)
Honorata Kłosowska
tel. wew.: 105 lub (32) 257 24 33

e-mail: hklosowska@slaski-ozpzd.pl

DZIAŁ OGRODNICZY
St. Instruktor ds. ogrodniczych
Dominika Wojciechowska
tel wewn.: 119

e-mail: dwojciechowska@slaski-ozpzd.pl