Kadry

SEKRETARIAT
 
St. Inspektor ds. administracyjnych

Magdalena Tomasik

tel.: 32 255 16 30 lub 32 255-40-85

e-mail: slaski@pzd.pl

DYREKTOR BIURA
Mateusz Macianty e-mail: mmacianty@slaski-ozpzd.pl
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
 
Radca Prawny
Mateusz Kubasiak

e-mail: mkubasiak@slaski-ozpzd.pl

Radca Prawny
Robert Żychliński

e-mail: rzychlinski@slaski-ozpzd.pl

DZIAŁ INWESTYCJI
 
Gł. specjalista ds. inwestycji
Artur Olczyk
tel. wew.: 117

e-mail: aolczyk@slaski-ozpzd.pl

Inspektor ds. inwestycji
Agnieszka Dudar
tel. wew. 118

e-mail: adudar@slaski-ozpzd.pl

WYDZIAŁ TERENOWO - PRAWNY
 
Kierownik Wydziału
Magdalena Madera – Kubasiak
tel. wew.: 106

e-mail: mmadera@slaski-ozpzd.pl

Główny specjalista ds. terenowo – prawnych
Beata Jureczko
tel. wew.: 107

e-mail: bjureczko@slaski-ozpzd.pl

St. Inspektor ds. terenowo – prawnych
Aleksandra Wejnar
tel. wew.: 108

e-mail: awejnar@slaski-ozpzd.pl

St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Anna Kujon

tel. wew. 108

e-mail: akujon@slaski-ozpzd.pl 

WYDZIAŁ FINANSOWY
 
Główny Księgowy (Kierownik Wydziału)

 Iwona Swatek

tel. wew.: 104

e-mail: iswatek@slaski-ozpzd.pl

St. Księgowa
Karolina Olesik
tel. wew.: 105

e-mail: kolesik@slaski-ozpzd.pl

Księgowa
Katarzyna Burzawa – Skoczylas
tel. wew.: 105 

e-mail: kskoczylas@slaski-ozpzd.pl

DZIAŁ OGRODNICZY
St. Instruktor ds. ogrodniczych
Dominika Wojciechowska
tel. wew.: 119

e-mail: dwojciechowska@slaski-ozpzd.pl