Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Porady Prawne

Monitoring w ROD a RODO – informacje dla zarządu ROD

Dopuszczalność stosowania monitoringu jest uwarunkowana oznakowaniem terenu w odpowiednią informację o monitoringu. Jest to podyktowane obowiązkiem informacyjnym obejmującym konieczność przekazania informacji określonych w art. 13 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia...

czytaj dalej

Koty wolno żyjące na terenie ROD

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt koty wolno żyjące, „to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”(art. 4 ust 21). Zgodnie z art. 21 zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć...

czytaj dalej

Zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD

Kwestia wjazdu osobowymi pojazdami mechanicznymi na teren ROD została uregulowana w przepisach wewnętrznych PZD, tj. w regulaminie ROD, rozdział VII – przepisy porządkowe. Podstawową zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD. Zgodnie z § 68 pkt 6 i...

czytaj dalej