Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Porady Prawne

Rozwód, a prawo do działki rodzinnej.

Sytuację prawa do działki rodzinnej ustanowionego wspólnie na rzecz małżonków w przypadku ustania małżeństwa działkowców w drodze rozwodu lub unieważnienia małżeństwa reguluje art. 40 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W terminie 3...

czytaj dalej

Czy jeśli Zarząd ROD wie ze słyszenia, że działkowiec zmarł, ale nie ma kontaktu z rodziną i nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego jego śmierć to może zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z nową osobą?

Zarząd ROD nie powinien zawierać umowy dzierżawy z nową osobą do czasu uzyskania formalnego potwierdzenia śmierci działkowca. Samo uzyskanie słownej informacji od postronnych osób o śmierci działkowca, nawet połączone z jego długą nieobecnością na działce, nie...

czytaj dalej

Czy działkowiec może „oddać działkę” Zarządowi ROD, jeśli nie ma siły jej uprawiać oraz nie chce być już działkowcem i zwrócił się z prośbą do Zarządu o przejęcie jego działki?

W sytuacji, kiedy działkowiec zgłasza się do zarządu ROD z prośbą o „przejęcie jego działki”, zarząd ROD powinien poinformować działkowca o możliwości podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z § 84 Statutu PZD rozwiązanie umowy za...

czytaj dalej

Czy mąż skarbniczki ROD może być gospodarzem ROD?

Tak, małżonek osoby pełniącej funkcję skarbnika zarządu ROD może zostać ustanowiony gospodarzem ROD. Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu ROD zarząd ROD może ustanowić gospodarza ROD. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, ani członek zarządu ROD. 15...

czytaj dalej

Problem doprowadzenia drogi dojazdowej do ROD

Postanowieniem z dnia 12 października 2018 r., sygnatura akt V CSK 591/17, Sąd Najwyższy w Warszawie stwierdził, że stowarzyszenie ogrodowe ma legitymację czynną do występowania w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Tym samym Sąd Najwyższy wskazał, że...

czytaj dalej