Dokumenty Komisji Rewizyjnej

Wzory protokołów i sprawozdania

Znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD

Decyzja Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6.12.2018r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansow ROD i Okregów PZD w latach 2020 – 2023

Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do pracy Komisji Rewizyjnych PZD w latach 2020 – 2023