Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Okręgowy Zarząd

Imię i Nazwisko

Funkcja

Józef Noski

Prezes Okręgu  
Wiceprezes PZD

Leszek Bucki I Wiceprezes Okręgu
Zbigniew Palian II Wiceprezes Okręgu
Lucyna Cyrek Sekretarz Okręgu
Kazimierz Chmiel Skarbnik Okręgu
Zygmunt Man Członek
Iwona Smieskol Członek
Stanisław Kalisz Członek
Józef Łęczycki Członek
Janusz Kasprzak Członek