Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Okręgowy Zarząd

Imię i Nazwisko

Funkcja

Józef Noski

Prezes Okręgu  
Wiceprezes PZD

Leszek Bucki I Wiceprezes Okręgu
Jan Radoła Wiceprezes Okręgu
Lucyna Cyrek Sekretarz Okręgu
Kazimierz Chmiel Skarbnik Okręgu
Zygmunt Man Członek
Iwona Smieskol Członek
Stanisław Kalisz Członek
Józef Łęczycki Członek
Zbigniew Palian Członek
Janusz Kasprzak Członek