Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Dokumenty Inwestycyjne

Zgłoszenie zadania do ujęcia w planie

 

1.1 Wniosek ROD -zgłoszenie do planu

 

1.2 Wniosek na WZ w sprawie realizacji zadania

 

1.3 Uchwała WZ w sprawie realizacji zadania

 

1.4 Oświadczenie o posiadanych środkach 

 

1.8 Potwierdzenie Delegatury

 

1.9 Tabela sprawdzenia do cz.I załącznik do potwierdzenia przez DR

Faza ubiegania się o dotację oraz wybór wykonawcy

 

2.1 Wniosek ROD uruchomienie dotacji

 

2.2 Uchwała WZ ws. upoważnienia

 

2.3 Uchwała Zarządu ROD o wyborze komisji przetargowej

2.4 Protokół komisji przetargowej 

 

2.5 Oświadczenie o braku powiązań

 

2.6 Uchwała Zarządu ROD o wyborze wykonawcy robót

 

2.7 Wniosek o wydanie pełnomocnictwa

 

2.8 Tabela sprawdzenia do cz.II po wyborze wykonawcy

Rozliczenie zadania

 

3.1aR Protokół odbioru robót cz. WERYFIKACYJNA

 

3.1bR Protokół odbioru robót cz. BAZOWA

 

3.2 R Protokół Komisji Rewizyjnej ROD

 

3.3R Zestawienie faktur i rachunków

 

3.4R Tabela sprawdzenia dokumentów rozliczenia zadania

Dokumenty inne

 

4.1D Schemat blokowy procesu inwestycyjnego w ROD

 

4.2D Protokół konieczności dla ROD

 

4.3D Protokół inwentaryzacji robót w toku

 

4.4D Protokół przekazania terenu i placu budowy

 

4.5D Wniosek o wydanie pełnomocnictwa

 

4.6D Wniosek o oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

4.7D Uchwała WZ w sprawie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD

 

4.8D Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD

 

4.9D Protokół awarii  

 

4.10D Protokół odbioru robót w trybie awaryjnym