Prawo

Regulamin ROD

Uchwalony 28 czerwca 2018 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

Statut PZD

Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD Czytaj więcej…

Ustawa o ROD

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.