W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, w normalnej działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych zaistniały istotne przeszkody, także w planowanej działalności inwestycyjno-remontowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że po ustaniu przyczyn pandemii konieczny będzie szybki powrót do planowania i realizacji zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami związkowymi.

            Dlatego, dla rozpoznania już w obecnej chwili zamierzeń inwestycyjno-remontowych  w Ogrodach, Okręgowy Zarząd Śląski, przygotował formularz informacyjny pozwalający na pewne działania przygotowawcze i choćby częściowe rozładowanie przewidywanego spiętrzenia wniosków z chwilą podejmowania uchwał przez przesunięte walne zebrania w ROD-ach oraz pełne wznowienie działalności przez wszystkie struktury związkowe.

            Formularz informacyjny dotyczy kwestii przygotowywanych inwestycji i remontów w ROD wraz z określeniem przewidywanego sposobu organizacji zadania i źródeł jego finansowania. Jeżeli ROD przewiduje realizację większej ilości zadań, dla każdego z nich należy wypełnić osobny formularz.

Informacji można udzielić w jednej z przewidywanych wersji:

  1. Wypełniając formularz elektronicznie w wersji Word i przesyłając go wyłącznie drogą mailową na adres: slaski@pzd.pl
  2. Wypełniając formularz pisemnie po wydrukowaniu i przesyłając go wyłącznie drogą mailową po zeskanowaniu na adres: slaski@pzd.pl
  3. Wypełniając formularz on-line pod adresem, który Zarządy ROD otrzymają odrębnym indywidualnym mailem w ciągu najbliższych dni.

Okręg Śląski wyraża nadzieję, że dzięki współpracy z ROD-ami w zaproponowanym działaniu łatwiej będzie później wrócić do normalnego funkcjonowania całego procesu zgłaszania i akceptacji zadań, a także przyznawania dofinansowań w zgodności z przepisami związkowymi.

Ankieta dla Zarządów ROD