Jesteś mieszkańcem miasta Tychy? Szukasz działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?

Wypełnij Ankietę i miej szanse na nabycie prawa do działki.

Polski Związek Działkowców – Okręg Śląski w Katowicach planuje zagospodarować część terenu znajdującego się w sąsiedztwie ROD „Kaczeniec” w Tychach poprzez utworzenie 5 nowych działek.

Na zrekultywowanym terenie powstaną nowe działki, które zostaną wyposażone w nową infrastrukturę w tym przyłącze elektroenergetyczne i wodociągowe, ogrodzenie wraz z furtkami, miejsca postojowe. W II wariancie działka zostanie wyposażona dodatkowo o drewnianą altanę o wymiarach 25 m2. Każda działka będzie miała około 300 m2 powierzchni.

Na obecnym etapie przeprowadzamy sondaż wśród mieszkańców miasta Tychy zainteresowanych nabyciem prawa do działki. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie

ANKIETY

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i śledzenia informacji o możliwości i zasadach nabycia prawa do działki.