2 marca 2023 roku w siedzibie Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku, odbyła się narada szkoleniowa dla SSI w zagadnieniu jakim jest gleba. Temat ważny dla działkowców oraz na czasie, ponieważ w marcu ogród budzi się ze snu zimowego. Aby glebę właściwie zagospodarować i chronić, należy poznać jej budowę, właściwości, zrozumieć liczne procesy glebotwórcze i procesy glebowe.

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

– „Co to jest gleba i jak powstaje, oraz przygotowanie jej pod uprawę”, szkolenie przeprowadziła Lucyna Cyrek, krajowy instruktor SSI.
Gleba jest definiowana jako naturalna, ożywiona, cienka powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, w której wzajemnie łączą się zwietrzałe skały, woda i organizmy żywe.
Ziemia, gleba, rola, kiedyś zwana „matką żywicielką” – to dobro dziś nie zawsze doceniane, choć równie ważne i niezbędne do życia, tak jak powietrze czy woda. Gleba musi być chroniona jako podstawa naszej egzystencji i rozwoju cywilizacji. My działkowcy mamy obowiązek statutowy o nią dbać, a dbanie rozpoczyna się od wiedzy.

– Florahumus – jak w naturalny sposób zwiększyć ilość próchnicy w glebie i zapewnić dobre i obfite plony, wykład przeprowadził Pan Szymon Bik. Zaprezentował preparat, który produkowany jest na bazie węgla brunatnego, jest to produkt ekologiczny, należy do środków poprawiających właściwości gleby.

– Narzędzia przydatne na działce do pielęgnacji drzew i krzewów, służące zagospodarowaniu odpadów na zrębki czy do kompostowania. Prezentację przeprowadził Pan Krzysztof Benduch z firmy Carbon. Przedstawił nowoczesny sprzęt ogrodniczy dla działkowców: modele pił ręcznych, nożyc do żywopłotów czy kosiarek i rozdrabniaczy do gałęzi. Prezentacja połączona została z pokazem sprzętu ogrodniczego firmy STIHL.

Lucyna Cyrek