Tak, małżonek osoby pełniącej funkcję skarbnika zarządu ROD może zostać ustanowiony gospodarzem ROD. Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu ROD zarząd ROD może ustanowić gospodarza ROD. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, ani członek zarządu ROD.

  • 15 Regulaminu ROD wskazuje zamknięty katalog funkcji pełnionych w ROD, które wykluczają jednoczesne pełnienie funkcji gospodarza. Regulamin ROD nie wprowadza zakazu w zakresie ustanowienia gospodarzem ROD osoby spokrewnionej z członkiem zarządu ROD, bądź członkiem komisji rewizyjnej ROD.

Inspektor ds. Terenowo-Prawnych

Magdalena Madera-Kubasiak