Z inicjatywy Przewodniczącego Kolegium Prezesów Miasta Mysłowice w dniu 11.01.2022 roku zorganizowano spotkanie Prezydenta Mysłowic z Prezesami ROD zlokalizowanymi na terenie miasta. W spotkaniu brali udział prezesi 10 ROD, Przewodniczący Kolegium Jerzy Biliński oraz Koordynator ROD Miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Jan Kwiatkowski. Spotkanie miało charakter programowy podczas którego Pan Prezydent Dariusz Wójtowicz (również działkowiec) z wielkim entuzjazmem wyrażał się o możliwościach twórczej współpracy z aktywem działkowców reprezentującym  bardzo liczną społeczność lokalną. Po wstępnym zasygnalizowaniu problemów i potrzeb ROD umówiono się na robocze spotkanie poszerzone o przedstawicieli UM już w najbliższym tygodniu. Atmosfera spotkania i zrozumienie potrzeb i problemów działkowców przez Pana Prezydenta są dobrym prognostykiem do współpracy na przyszłość.

Jan Kwiatkowski