W 2020 roku jednogłośną decyzją Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, ROD mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji na terenach ogólnych, z których korzystają wszyscy działkowicze. Każdy ROD może złożyć wniosek raz na dwa lata. W ubiegłym roku na te cele w budżecie Miasta zabezpieczono 150 tysięcy złotych.

W przeprowadzonych przez Urząd Miasta konsultacjach projektu z ramienia Okręgu Śląskiego PZD brał udział Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Będzinie Pan Zygmunt Man.

Obecnie w Dąbrowie Górniczej znajduje się 14 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym 11 zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. W konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza łącznie wzięło udział 5 ROD. Dlatego z pewnością cieszy fakt, że cztery z nich zrzeszone w PZD otrzymały dotację na niebagatelną kwotę 119 tysięcy złotych:

  • ROD im. S. Staszica 42 tysiące zł. przeznaczył na wymianę ogrodzenia z siatki na betonowe-panelowe,
  • ROD „Szarotka” 11 tysięcy zł. przeznaczył na remont dachu Domu Działkowca oraz doprowadzenie energii elektrycznej,
  • ROD im. A. Mickiewicza 28 tysięcy zł. przeznaczył na wymianę części ogrodzenia ogrodu,
  • ROD Słoneczne Wzgórze 38 tysięcy zł. przeznaczył na remont dachu oraz modernizację wnętrza Domu Działkowca.

Dzięki otrzymanemu wsparciu ROD mogą przeprowadzić kosztowne inwestycje poprawiające funkcjonowanie elementów ogólnej infrastruktury.

W imieniu Zarządów ROD i swoim dziękujemy Radnym Miasta Dąbrowa Górnicza za okazane wsparcie.

D.Wojciechowska

Instruktor ds. ogrodniczych