Cięcie drzew owocowych jest jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki niemu zapewnimy zdrowy wzrost rośliny i obfite plony. W dniu 19 marca grupa 33 działkowców udała się na szkolenie do sadu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej z zakresu cięcia drzew i krzewów owocowych. Uczestników w sali dydaktycznej w imieniu Dyrektora szkoły przywitała Pani Krystyna Janik-Chrapusta – kierownik warsztatów szkolnych. Przedstawiła wykładowcę szkolenia Panią mgr inż. Marię Kołodziejczyk. Szkolenie podzielone zostało na 2 części teoretyczną i praktyczną.
W pierwszej części omówiona została budowa drzewa owocowego, zasady cięcia, najważniejsze terminy i systemy cięcia.

Działkowcy sadza młode drzewa owocowe powinni rozpocząć formowanie korony od przyginania pędów. Zabieg ten można wykonać za pomocą klamerek, rozpórek czy sznurków do odginania pędów. Ciecie ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy owocowaniem o wzrostem drzewa. Intensywne cięcie znacznie opóźnia wejście w owocowanie, a także niekorzystnie wpływa na plony.

Pani Kołodziejczyk omówiła także o zabezpieczeniu ran powstałych po zabiegu oraz odpowiednim doborze narzędzi ogrodniczych do cięcia. Działkowcy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji.

Następnie nadszedł czas na cześć praktyczną, która odbyła się w sadzie szkolnym. Prelegentka na przykładzie gruszy i jabłoni zaprezentowała prawidłowe cięcie i formowanie młodych drzew. Działkowcy mogli również zapoznać się z cięciem odmładzającym na przykładzie gruszy. Natomiast na plantacji borówki amerykańskiej zaprezentowane zostało cięcie krzewów owocowych.

Podczas szkolenia uczestnicy chętnie zadawali pytania szczególnie dotyczące cięcia odmładzającego, a także prawidłowej pielęgnacji wiśni czy czereśni.

D. Wojciechowska

instruktor ds. ogrodniczych