Już od jakiegoś czasu wszystkie struktury PZD podejmują wzmożony wysiłek w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt zawiera niekorzystne zapisy dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców. W wyniku podejmowanych działań do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zgłoszonych wiele stanowisk postulujących o uwzględnienie zmian niektórych przepisów, które w naszej ocenie nie zabezpieczają interesu ROD i praw działkowców.

W tej kwestii również działacze Okręgu Śląskiego PZD toczą rozmowy z posłami, którzy w ostateczności będą głosować nad ustawą. Dostrzegając zgłoszony problem czterech posłów w osobach Marka Wesołego, Grzegorza Gaży, Jerzego Polaczka i Krzysztofa Janusza Kozika, postanowiło w tym temacie złożyć interpelację poselską, której treść prezentujemy poniżej.

W interpelacji pojawia się również zapytanie o przyłączenie ROD do programu „Moja woda”. Przypomnijmy, że również w tej kwestii Związek podejmuje stosowne działania, czego konsekwencją było wystąpienie w dniu 31 marca 2021 r. Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego do Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z wnioskiem o objęcie działkowców Programem „Moja Woda”. Program ten pozwala na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową kwotą w wysokości do 5.000 zł. Obecnie jednak program ten obejmuje jedynie właścicieli domów jednorodzinnych.

Dziękujemy posłom za zaangażowanie w sprawy ROD i działkowców oraz liczymy na wspólne rozwiązanie powstałych problemów.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Interpelcja poselska